O Real Wing Tsun

Real Wing Tsun to chiński system walki

którego podstawowymi cechami są prostota i logiczność zastosowania odpowiednich  technik przeciw silniejszemu przeciwnikowi. Real Wing Tsun nie jest – ze względu na swój charakter taktyki i stosowanych technik – systemem sportowym.

Legenda głosi, że Wing Tsun jako nowy system walki opracowała ponad 250 lat temu przełożona buddyjskiego klasztoru Shaolin – mniszka Ng Mui.

Podobnie jak w przypadku innych południowych stylów kung-fu, techniki Real Wing Tsun są oparte na zwartej zamkniętej i stosunkowo wysokiej postawie.

 

Real Wing Tsun techniki

Ng Mui wyszła z założenia, że większość napastników będzie dysponować przeważającą siłą, zatem przeciwstawianie się im w sposób siłowy nie ma sensu. Stąd system Real Wing Tsun wykorzystuje wiele technik zwrotów i zmian pozycji, umożliwiających zejście do niższych partii i pełną kontrolę nad kierunkiem i siłą ataku napastnika.

Techniki Real Wing Tsun mają być przede wszystkim efektywne.

Wyprowadzane ciosy są krótkie, szybkie i mają charakter ciągły, a każda kończyna może pracować niezależnie od drugiej (zasada jednoczesności obrony i kontrataku). Kontrola dystansu umożliwia precyzyjne stosowanie technik w odległości nogi, ręki, łokcia oraz w bliskim zwarciu.

Program Real Wing Tsun

Program Real Wing Tsun to 12 stopni uczniowskich oraz 7 stopni mistrzowskich. Określają one poziom adepta i są przyznawane w oparciu o jego indywidualne umiejętności i osiągnięcia. Stopnie mistrzowskie mogą otrzymywać zarówno instruktorzy i asystenci, jak i uczniowie posiadający wystarczające umiejętności.

Dla kogo jest Real Wing Tsun?

Korzyści

Program nauczania

Zapraszamy

Wszystkie zajęcia osobiście prowadzi mistrz Adam Fabisz