I STOPIEŃ

FORMA: Siu Nim Tao 1/3
TEORIA: Linia Cetralna, Cztery Bramki. Zastosowanie Teorii Jednoczesności i Teorii Twarzą w twarz. Teoria postawy
PODSTAWY: tan, gaun, fook, pak kuen, lin wan kuen.
PRACA NÓG: Podstawowa pozycja, pozycja do walki, pozycja do zwrotów. Zwroty, trójkątny krok, alternatywne kroki, jig sun gerk, tan gerk, bong gerk
APLIKACJE: Klasyczne: Aplikacje formy z 1-2 krokami. Walka: Podstawowe sposoby przewracania przeciwnika. Kombinacje przeciwko prostym uderzeniom, kopnięcia, używanie uderzeń łańcuchowych, proste techniki łokciowe
SEKWENCJE I CHI-SAO: sekwencje pak sau i fook sau, zmiany między nimi, zmiany stron, włączając aplikacje z formy (Motto: Atakować, odepchnąć przeciwnika używając dynamicznych kombinacji, zerwać blok) skupić się na zmianie linii ataku, jeżeli droga jest blokowana, użyć pak/fook sau by otworzyć drogę
LAT SAO I WOLNA WALKA: proste ćwiczenia, pak kuen przeciwko pak kuen, fook kuen przeciwko fook kuen, kuen przeciwko kuen

 

II STOPIEŃ

FORMA: Całe Siu Nim Tao
TEORIA: Koncepcja kork/zwrot. Teoria „pożyczania” siły. Atak kantem ciała. Atak jest najlepszą obroną. Atak w czułe punkty. Formy-źródło mocy
PODSTAWY: Elementy form w kombinacjach atak – obrona
PRACA NÓG: Zwroty, kroki w każdym kierunku. Kroki bez zwrotów. Tan-bong gerk
APLIKACJE: Klasyczne: techniki przeciwko złapaniom, dźwigniom, łamaniom stawów, przeciwko „pchaj-ciągnij”, uderzenia, kopnięcia
Walka: Podstawowy poziom kontroli kolana z biodrami. Używanie zwinności ciała do ucieczki przed łamaniem stawów, huen sau całą ręką przeciwko złapaniom. Zmiana różnych pozycji obronnych. Obrona przeciwko uderzeniom z pociągnięciem. Obrona przeciwko większości popularnych kopnięć.
Kontrola ręki: strefa niskiego łokcia-ręki.
SEKWENCJE I CHI SAU: sekwencja pak-fook-kuen, wenętrzna i zewnętrzna. Sekwencje przy użyciu kombinacji z formy. Podstawy Lat Sau, partner może atakować przy pomocy podstawowych uderzeń/kopnięć/kombinacji chwytów/technik z innych stylów. Sekwencje tan sau/gaun sau.
LAT SAO I WOLNA WALKA: Lekki sparring przeciwko przeciwnikowi, który używa podstawowych ataków. Koncentracja na słabych punktach przeciwnika.

 

III STOPIEŃ

FORMA: Chum kiu 1/3.
TEORIA: Bramki w przestrzeni . Główne i tylnie bramki, jak je rozdzielić, jak je bronić. Motto Chi Dan Sau, yin-yang. „Pożyczanie” siły, bezustannych ruch.
PODSTAWY: Elementy form przy użyciu róznych pozycji. Przykład: Początek od kopnięcia, następnie uderzenie i łokieć.
PRACA NÓG: Krok i zwrot we wszystkich kierunkach + kombinacje. „Każdy krok to możliwe kopnięcie”. Podstawowe kombinacje krok-kopnięcie proste/boczne/kolanem. Szukanie dojścia do przeciwnika
APLIKACJE: Przeciwko pchaniu/ciągnięciu. Skupienie się na utrzymaniu równowagi. „Kiedy ktoś mnie ciagnie, ręka i noga są ‚najeźdźciami’, uzywam siły z ciągnienia”. Uderzanie w gardę, chuen sa przeciwko duszeniu/łapaniu, nauka ciętego łokcia w obronie i ataku, nau sau palm strike, nauka lan-bong. Zamykanie dystansu po stronie ramienia (kontrola ramienia) i obrona przeciwko temu
SEKWENCJE I CHI SAU W cyklu lap sau, kierownie siły w podstawowe kierunki. Droga i potrzeba zmian w lap sau. Obrona tylnich bramek. Sekwencja Pak niskie Palm. Podstawy, krok/zwrot i trzy poziomy chi dan sau. Jeśli Partner się pogubi w lat sau, jak kontynuować bez przerwania.
LAT SAO I WOLNA WALKA: Wykorzystanie i połączenie 2-3 elementów z 5 odległości walki, np. uderzenie-kopnięcie, uderzenie-złapanie, kopnięcie-uderzenie i kombinacje. Utrzymywanie dystansu przy użyciu kopnięć/uderzeń. Zamykanie dystansu

IV STOPIEŃ

FORMA: Chum-kiu 2/3.
TEORIA: Jeśli droga jest wolna…
PODSTAWY: Walka z cieniem z uderzeniami, krokami i kopnięciami. Sekwencje krótkich obron i ataków. „Mocne uderzenia”
PRACA NÓG: Kontrola linni centralnej przez łokieć, kopnięcie przeciwko kopnięciu
APLIKACJE: Klasyczne : Aplikacje z Form. uderzenia ‚uppercut’ w ataku i obronie.
Walka: w małym dystansie przy użyciu uderzeń ‚uppercut’, łokci, kolan w zwarciu. Odejścia od mocnych, szerokich ataków, używanie bocznych kopnięć. Obrona przeciwko kombinacji uderzenie-kopnięcie. (Szczególna uwaga na uderzenie z niskim kopniecięm)
SEKWENCJE I CHI SAU: Partner atakuje z cyklu lap sau. Reakcja na próby powiększenia dystansu, blokowania rąk, wytrącenia z równowagi. Zwinne i elastyczne użycie siły przeciwnika. Sekwecja Pak sau i pai jarn
LAT SAO I WOLNA WALKA: Lekki Sparring. Przykład: Tylko uderzenia bez ograniczeń ilości i poziomu

V STOPIEŃ

FORMA: Całe Chum Kiu
TEORIA: Jeśli wróg blokuje drogę. Teoria bycia ‚przykejonym’. 5 dystansów walki
PODSTAWY: Walka z cieniem
PRACA NÓG: Naciskaj wroga atakami nożnymi, jeżeli stara się odejśc – przyklej się, jeżeli powiekszy się dystans – kop, jeżeli naciska nogę, przepuść siłę i kop. Boczne/okrężne kopnięcie w obronie i w ataku. Pierwsza faza „kopnięcie jest obroną” (Pozycja na kolanie) przeciwko kopnięciu i obronie, kontratak tą sama nogą lub drugą. „Skaczące” kroki w porównaniu do klasycznych ruchów. Jedno/Dwu liniowa pozycja.
APLIKACJE: Klasyczne: Przeciwko ciągnięciu z uderzeniem używamy dalekiego bong sau i zbliżamy się do przeciwnilka. Techniki z użyciem łokcia
SEKWENCJE I CHI SAU Z Sekwencji lap sau do lat sau i odwrotnie. Jeżeli się odsłoni – kopnij, jeżeli zaatakuje, odejście w bok i kopnięcie. Sekwencje z Chum Kiu (Podwójne uderzenia). Poon sau/wun sau z krokiem, wyczucie nacisku.
LAT SAO I WOLNA WALKA: W odległości nogi – Kopnięcie, w odległości ręki – uderzenie. Nie dać się złapać, atak z wolnej ręki, przy rzucaniu – kontrola biodra i nóg. Kombinacje uderzenie-łokieć. Odejście, kontratak. Droga do uniknięcia siły, używanie kroków, bioder lub głowy. W bliskiej walce – atak i od razu powrót do ‚sklejenia się’

VI STOPIEŃ

FORMA: Całe Chum Kiu
TEORIA: Oddanie siły przeciwnika, użycie jej do kontrataku. Teoria Chi Sau/Wun Sau. Elastyczne ‚przyklejanie’. Taktyka przeciwko zapaśnikom.
PODSTAWY: Walka z cieniem
PRACA NÓG: Kombinacje kopnięć cz.1
APLIKACJE: 1 Sekcja Techniczna z zastosowaniem w Lat Sau, podstawy walki na ziemi
SEKWENCJE I CHI SAU Kombinacje ręka-noga, 1 Sekcja Techniczna
LAT SAO I WOLNA WALKA: Walka na ziemi: Podstawowe pozycje, kontrrzuty. Lekki sparring – 1 minutowe rundy

VII STOPIEŃ

FORMA: Całe Chum Kiu
TEORIA: Teoria Chi sau, Nuk Sau, Poziom Kuo sau. Co to są sekcje, jakie są ich cele.
PODSTAWY: Serie: Wytrzmałościowa i walka z cieniem stopień 1
PRACA NÓG: Kombinacje kopnięć cz.2
APLIKACJE: 2 sekcja techniczna Lat Sau. Walka na ziemi z zaawansowanymi aplikacjami
SEKWENCJE I CHI SAU: 1 sekcja Chi Sau według kolejności lub bez, 2 sekcja.
LAT SAO I WOLNA WALKA: 1 sekcja Lat Sau. Walka na ziemi – pozycja dominująca. Wykończenie ataków z tej pozycji

VIII STOPIEŃ

FORMA: Całe Chum Kiu
TEORIA: Teoria Chi Sau, Poziom Lat Sau
PODSTAWY: Serie: Wytrzmałościowa i walka z cieniem stopień 2
PRACA NÓG: Kombinacje kopnięć cz.3
APLIKACJE: Aplikacje 1 i 2 sekcji
SEKWENCJE I CHI SAU: 1 i 2 Sekcja Ch Sau w kolejności lub bez, Sekcje 1-2 w kombinacjach, 3 Sekcja Chi Sau
LAT SAO I WOLNA WALKA: 1 i 2 Sekcja Ch Sau w kolejności lub bez, Sekcje 1-2 w kombinacjach, 3 Sekcja Chi Sau

IX STOPIEŃ

FORMA: Całe Chum Kiu
TEORIA: Taktyka przeciwko bokserowi. Koncepcje walki przeciwko wielu przeciwnikom

PODSTAWY: Serie: Wytrzmałościowa i walka z cieniem stopień 3
PRACA NÓG: Chi gerk 1, praca nóg w sytuacji z wieloma napastnikami
APLIKACJE: Aplikacje 1, 2 i 3 Sekcji Chi Sau
SEKWENCJE I CHI SAU: 1,2 i 3 Sekcja Chi Sau bez kolejności, z kombinacjami. Sekcja 3 i 1/2. 4 Sekcja Chi Sau
LAT SAO I WOLNA WALKA: Walka przeciwko kilku przeciwnikom

X STOPIEŃ

FORMA: Całe Chum Kiu
TEORIA: Koncepcja walki przeciwko kijom. Koncepcja walki kijem.
PODSTAWY: Serie: Wytrzmałościowa i walka z cieniem stopień 4
PRACA NÓG: Chi gerk 2
APLIKACJE: Aplikacje Sekcji 1-4. Aplikacje przeciwko atakom kijem. Podstawowe techniki ataków kijem
SEKWENCJE I CHI SAU: Sekcje Chi Sau 1-4 bez kolejności, Sekcje 1-4 w kombinacjach. 5 Sekcja Chi Sau
LAT SAO I WOLNA WALKA: Walka przeciwko bokserowi

XI STOPIEŃ

FORMA: Całe Chum Kiu
TEORIA: Koncept walki przeciwko nożom. Koncepcja walki nożem
PODSTAWY: Serie: Wytrzmałościowa i walka z cieniem stopień 5
PRACA NÓG: Chi gerk 3.
APLIKACJE: Aplikacje Sekcji 1-5, aplikacje przeciwko atakowi nożem. Podstawy walki nożem
SEKWENCJE I CHI SAU: Sekcje Chi Sau 1-5 bez kolejności, Sekcje 1-5 w kombinacjach. 6 Sekcja Chi Sau
LAT SAO I WOLNA WALKA: Walka przeciwko bokserowi/tajskiemu bokserowi

XII STOPIEŃ

FORMA: Całe Chum Kiu
TEORIA: Kij przeciwko nożom
PODSTAWY: Serie: Wytrzmałościowa i walka z cieniem stopień 6
PRACA NÓG: –
APLIKACJE: Aplikacje Sekcji 1-6. Style walki nożem i kijem
SEKWENCJE I CHI SAU: Sekcje 1-6 bez kolejności, Sekcje 1-6 w kombinacjach, 7 Sekcja Chi Sau
LAT SAO I WOLNA WALKA: Walka z napastnikiem reprezentującym dowolny system walki

STOPNIE MISTRZOWSKIE

1 STOPIEŃ MISTRZOWSKI:
7 sekcji Chum-Kiu bez kolejności i w kombinacjach

2 STOPIEŃ MISTRZOWSKI:
BIU-TZE

3 STOPIEŃ MISTRZOWSKI:
Drewniany Manekin cz.1

4 STOPIEŃ MISTRZOWSKI:
Drewniany Manekin cz.2

5 STOPIEŃ MISTRZOWSKI:
Trzyramienny Manekin

6 STOPIEŃ MISTRZOWSKI:
Długi Kij

7 STOPIEŃ MISTRZOWSKI:
Noże Motylkowe

KONTAKT